Prečo využiť moje znalecké služby?

Znalecká činnosť je špecializovaná, vysoko odborná činnosť, ktorá si vyžaduje dostatočné odborné znalosti, skúsenosti a prax, spoľahlivosť, zodpovednosť a precízny prístup. Preto sú pri znaleckej činnosti potrebné isté predpoklady, nevyhnutné pre správny a relevantný posudok.

Spôsobilosť v zmysle zákona

Znaleckú činnosť vykonávam ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, v zmysle Zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

Odbornosť a skúsenosti

Moja viac ako desaťročná prax v stavebníctve a taktiež v akademickej sfére sú základnými predpokladmi pre odborné a profesionálne vypracovanie Vášho znaleckého posudku.

Spoľahlivosť a diskrétnosť

Spoľahlivosť a diskrétnosť v znaleckej činnosti patria medzi hlavné faktory pre dosiahnutie Vašej spokojnosti. Preto Vám zaručujem korektné a priame jednanie a dodržanie všetkych dohodnutých podmienok.

Blog

Informácie a novinky z oblasti moje znaleckej činnosti a znalectva všeobecne.

SKOHMaZ

Od 07.02.2019 som členom Slovenskej komory odhadcov hodnoty majetku a znalcov. Aj takýmto spôsobom si chcem zvyšovať svoju kvalifikáciu a aktuálny prehľad o trendoch v znaleckej činnosti. Môj profil na stránke komory