Blog

Informácie a novinky z oblasti moje znaleckej činnosti a znalectva všeobecne.

SKOHMaZ

Od 07.02.2019 som členom Slovenskej komory odhadcov hodnoty majetku a znalcov. Aj takýmto spôsobom si chcem zvyšovať svoju kvalifikáciu a aktuálny prehľad o trendoch v znaleckej činnosti. Môj profil na stránke komory