Začiatok činnosti

Po úspešnom absolvovaní špecializovaného štúdia, odborného minima a odbornej skúšky začínam vykonávať znaleckú činnosť ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. Nadväzujem tak na doterajšiu znaleckú činnosť vykonávanú v rámci Znaleckého ústavu na Technickej univerzite Read more…